Centrum regenerace prodává Herbalife

Pyramidové hry a letadla

Dostali jste někdy podobný dopis?

Dnes je tvůj šťastný den. Pošli 5 korun na první adresu v seznamu pěti adres uvedených v tomto dopise. Opiš 5x dopis i se seznamem adres, na spodní pozici připiš sebe, horní adresu vypusť. Celé to udělej do týdne, aby se řetěz štěstí nepřerušil.
Za pět týdnů se tvoje adresa dostane na horní pozici k 5 x 5 x 5 x 5 = 3 125 lidem - a tito lidé ti pošlou 5 x 3 125 korun... to je 15 625 korun!

Potíž je v tom, že se tyto pyramidové hry brzy vyčerpají... pokud uvedený příklad jde poctivě jen přes 5 pokolení, zasáhne pouze 3 125 + 625 + 125 + 25 + 5 + 1 = 3 906 lidí. Ovšem již v devátém pokolení je do spodního patra zapotřebí 1 953 125 osob. V desátém pokolení (tj. jedenácté generaci) už začíná být pyramidě republika malá - do základny je třeba přibrat skoro 10 miliónů osob. V této generaci se nutně musí do hry začít zapojovat některé osoby opakovaně, nebo hra musí expandovat za hranice státu. V dalším kole se nově zapojuje 48 miliónů osob. Čtrnáctá generace hry je poslední, která se ještě vejde na Zemi - pro další kolo je do základny třeba nabrat přes šest miliard lidí...

Neudržitelně rychlý růst pyramidových her a letadel

Rychlost rozšiřování pyramidy je zřejmá z následující tabulky pro schema s náborem 5 dalších účastníků "pod sebe" (násobicí faktor 5):


GeneracePočet nových účastníkůCelkový počet účastníků
1. 1 (zakladatel) 1
2. 1x5 = 5 1 + 5 = 6
3. 5x5 = 25 6 + 25 = 31
4. 25x5 = 125 31 + 125 = 156
5. 125x5 = 625 781
6. 625x5 = 3 125 3 906
7. 15 625 19 531
8. 78 125 97 656
9. 390 625 488 281
10. 1 953 125 2 441 406
11.9 765 625 12 207 031 (překročen počet obyvatel ČŘ)
12.48 828 125 61 035 156
13.244 140 625 305 175 781
14.1 220 703 125 1 525 878 906
15.6 103 515 625 7 629 394 531 (více, než je obyvatel planety)
16.30 517 578 125 38 146 972 656

Je zřejmé, že se systém vyčerpá a zhroutí dříve než dojde k 11. generaci (pokud systém uvažujeme jako omezený na počet obyvatel České republiky). Lze odhadovat, že všichni obyvatelé země do systému nevstoupí - musíme vyloučit nejen děti, ale i ty, kteří podobné systémy znají a odmítají.


V případě 6 účastníků v novém pokolení je vyčerpání systému samozřejmě ještě o něco rychlejší - již desátá generace přesahuje rámec republiky, třináctá rámec planety.

Pyramidové schema pro případ rozšiřování o 6 účastníků

Obrázek neudržitelnosti rozvoje pyramidového schematu (případ rozšiřování o 6 účastníků)


Binární systém, kde každý člen má dva následníky roste pomaleji. Ani to však nic nemění na jeho celkové neudržitelnosti:


GeneracePočet nových účastníkůCelkový počet účastníků
1.11
2.23
3.47
4.815
5.1631
6.3263
7.64127
8.128255
9.256511
10.5121 023
11.1 0242 047
12.2 0484 095
13.4 0968 191
14.8 19216 383
15.16 38432 767
16.32 76865 535
17.65 536131 071
18.131 072262 143
19.262 144524 287
20.524 2881 048 575
21.1 048 5762 097 151
22.2 097 1524 194 303
23.4 194 3048 388 607
24.8 388 60816 777 215
25.16 777 21633 554 431
26.33 554 43267 108 863
27.67 108 864134 217 727
28.134 217 728268 435 455
29.268 435 456536 870 911
30.536 870 9121 073 741 823
31.1 073 741 8242 147 483 647
32.2 147 483 6484 294 967 295
33.4 294 967 2968 589 934 591
34.8 589 934 59217 179 869 183

Na binární pyramidě je např. založen momentálně aktivní a "populární" multilevel (či spíše letadlo) Talk Fusion. Zde je přeci jen jistá šance, že se někteří lidé dostanou do pyramidy natolik včas, že se jim vklad vrátí. To ovšem nijak neomlouvá podvodnou podstatu celého podniku. Pokud jste seznámeni s principy fungování Talk Fusion, můžte si vyhodnotit, jak obstojí v testu 9 znaků podvodných obchodních příležitostí.

Všimněte si - bez ohledu na násobicí faktor (tedy kolik dalších účastníků pod sebe do další generace každý přivádí):
počet nových účastníků v poslední generaci (v jakémkoli pyramidovém schematu) je vždy vyšší, než kolik je celkový počet zapojených z předchozích kol. Jinými slovy: v pyramidových hrách, ve kterých jde o peníze, nakonec o svůj vklad přichází více lidí ze spodního patra, než kolik jich je ve všech patrech nad nimi (tedy těch úspěšných a částečně úspěšných, kterým se vrátí alespoň část jejich vkladu). Vydělává jen úzká špička na vrcholu.

Podrobnější popis pyramidových her a jejich odlišnosti od legálního multilevel marketingu najdete na Wikipedii. Za legální a udržitelný multilevel marketing lze považovat společnosti, které generují více než 70% svého příjmu prodejem nabízeného produktu mimo strukturu společnosti (tj. nečlenům systému).
Nelegální pyramidové hry a letadla jsou určeny pouze k tomu, aby přesouvaly peníze z kapes účastníku v nižších patrech struktury směrem k těm výše postaveným. V systému, který je uzavřen, žádná přidaná hodnota (legální výdělek) nevzniká.

Předávání hodnoty v pyramidě
Tohle můžete mít z "podnikání" v pyramidových hrách.

Více informací: