Centrum regenerace prodává Herbalife

9 znaků podvodů vydávaných za MLM
(a 5 věcí, které byste nikdy neměli dělat)

Níže uvedené informace pocházejí z překladu článku 9 signs: MLM Opportunity is actually a pyramid scheme scam publikovaného Kasey S. Changem.

Úvodem...

Multilevel marketing (MLM) není nic převratně nového, ale je to jeden z nejméně regulovaných a kontrolovaných obchodních modelů. MLM není jen o prodeji, ale typicky zahrnuje i nábor nových členů a váš příjem z MLM bude záviset i na výkonnosti vámi nabraných členů. Posud vše v pořádku. Ale existuje spousta podvodů, které svou podvodnou podstatu maskují za MLM. Po pravdě řečeno - většina MLM podniků je ve skutečnosti pochybná nebo přímo záměrně podvodná.

Mějte také na paměti toto: I když budete mít štěstí a setkáte se s poctivým MLM, je stejně velmi vysoká pravděpodobnost, že neuspějete a vaše podnikání skončí se ztrátou. Chyba je z části v podstatě samotného MLM, z části v lidech. Každopádně, pro drtivou většinu lidí je bezpečnější se nabídkám účasti v MLM projektech vyhnout. Má se za to, že celkem selhává tak 99,5% účastníků v podnicích, označovaných jako MLM nebo direct marketing.

Podívejme se na některé znaky, na které byste si měli dát si pozor - abyste se ujistili, zda vám nabízená MLM přiležitost není ve skutečnosti pseudo MLM a podvod, jehož jediným cílem je připravit vás o peníze.

1. K získání peněz stačí přivést nové členy => je to pyramida

Americká federální obchodní komise (FTC) jasně uvádí, že pokud jsou odměny v podnikání založeny převážně na náboru nových členů, a nikoli na prodeji, pak je zde vysoké podezření, že podnikání je pyramidou a letadlem. Důvod je jednoduchý: Odkud pocházejí peníze, když ne z prodeje? Jediným dalším zdrojem peněz jsou členské poplatky, a ty jsou základní součástí pyramidových podvodů. FBI definuje pyramidové schema jako činnost, kde musíte nabrat dvě a nebo více osob do systému, abyste získali nárok na výplatu odměny.

Nábor nových členů může být maskován za spoustu pěkně znějících slov jako "matrix", "budování byznys centra", "obsazování pozice" nebo "obměna matrixu". Ve skutečnosti je slovo "pozice" a "matrix" jen hezčím synonymem pro "pyramidu" a "letadlo". Klasické letadlo s náborem tři generací (každá se 2 členy pod předchůdce) tak může být označeno jako "2 x 3 matrix". Pokud narazíte na tyto slovní kouřové clony jako "ukončení cyklu v matrixu", "budování byznys centra", "rychlý bonus za úspěšný obchod" atd., buďte velmi, velmi opatrní - protože podmínkou pro ukončení cyklu a získání bonusu je zaplnění pyramidy. Všechny ty slovní průjmy s byznys centry, matrixy, obměnami v matrixu, různými úrovněmi bonusů atd. jsou jen jinými názvy pro jednoduchou věc: jste placeni za nábor nových členů.

Někteří podvodníci tvrdí, že prý nejde o podvod, pokud nabíráte "pouze" dvě další osoby - které naučíte, aby každá z nich nabrala další dvě osoby... Směšný argument. Pyramida zůstane pyramidou bez ohledu na to, jak rychle se rozšiřuje její základna.

Další způsob, jak zamaskovat nábor nových členů je nazvat jej "prodejem" příležitosti s "darem za připojení" a nezmínit se vůbec o nutnosti členství. Příklad: Pokud se připojíte, dostanete "věc X", kterou můžete v případě nespokojenosti vrátit a peníze vám budou vráceny zpět. Místo, aby "věc X" byla prodávaná přímo, náhončí nechá nabíraného žít v představě, že si koupil "věc X". Ve skutečnosti nabíraný platí za členství ke kterému dostane nádavkem "věc X". Náhončí se téměř jistě nebude zmiňovat o tom, jaké těžkosti bude představovat případná "reklamace" získané "věci X" nebo o nutnosti projít si "cyklem v matrixu" k získání nabízené věci.

Varovným znakem jsou podmínky s velmi vágním plánem odměn za prodeje "produktu", ale velmi obsáhlý, návodný, jasný a motivující plán odměn za nábor nových členů.

2. Dostáváte úžasnou, mimořádnou a neopakovatelnou nabídku... => dejte si pozor!

Stará rčení typu "Nic není zadarmo" a "Je to příliš dobré na to, aby to mohla být pravda" stále platí. Pokud vám někdo tvrdí, že můžete vydělat jednoduchým způsobem $10 000 za pár týdnů, měli byste být velmi podezíraví. Položte sami sobě i jemu otázky:

Nezapomeňte si vyhledat reference na daný produkt a nabídku. Buďte si vědomi tohoto:

Řada lidí zapomíná nebo si neumí spočítat, jaké budou mít náklady související se "zabráním pozice na trhu a jejím rozvojem". Výsledkem je hrubé podcenění nákladů na provoz byznysu. A stejně tak je často značně přeceňována velikost samotného trhu. Pamatujte si - zákazník si vás nenajde. Vy si musíte najít jeho. A to stojí peníze.

Mějte se na pozoru před falešnými vyjádřeními podpory a referencemi od známých osobností a autorit. Podvodníci si často "půjčují" autoritu a důvěryhodnost jiných osobností a citují jejich "posudky" vytržené z kontextu... Někdy jde o obecné myšlenky o principech fungování MLM. Někdy se zdá, že se autorita vyjadřuje přímo k nabízenému produktu. Často jsou autority záměrně chybně citovány, aby vznikl dojem, že "Autorita XY" podporuje "prodkut Z a naši firmu ABC". Oblíbené jsou citace a odkazy na Kiyosakiho, Donalda Trumpa a Warrena Buffetta.

3. Je nabízený produkt kvalitní? => Pokud byste si ho sami nekoupili, pak to není nic pro vás ani pro vaše známé!

Pokud byste si sami nabízený produkt nekoupili, pak se vám bude i obtížně prodávat - při jeho vychvalování případným zájemcům budete neupřímní. A případní zájemci o produkt vaši neupřímnost většinou poznají.

A hlavně - neprodávejte "samotnou příležitost" - protože to je nábor spodku pyramidy. Pokud nedovedete rozpoznat u nabízeného produktu rozdíl mezi "nabízením příležitosti" a "vlastním prodejem produktu", jde nejspíš o podvod.

A ještě jedna věc k úvaze: lze produkt prodat jedné osobě opakovaně? Jinými slovy - má produkt takovou povahu, že se užíváním spotřebovává, až se úplně spotřebuje a zákazník si jej pořídí znovu? Firmy, které prodávají kosmetiku, doplňky stravy atd. jsou relativně úspěšné, protože jejich jednou získaní zákazníci nabízený produkt užívají, až jej spotřebují - a pak si přijdou pro nový. Produkty, které se nespotřebovávají se prodávají mnohem hůře. Produkty jako telekomunikační zařízení a služby, pojistné smlouvy atd. vyžadují kvůli každému prodeji získat nového zákazníka, protože každý zákazník je potřebuje jen jednou. Pokud se vám podaří získat opravdu velkou a hromadnou zakázku, je to fajn - ale většina objemu zakázek jsou jen malé čudly, které zvyšují vaše náklady na zabrání části trhu. Váš obchodní potenciál s takovým produktem může být hrubě menší, než jste si zprvu odhadovali.

4. Co dostanete za členský poplatek?

Za svůj vstupní poplatek byste měli něco dostat - hmotný nebo i nehmotný produkt, který můžete (a chcete) sami užívat, nebo jej můžete dále prodat se ziskem, nějaké zařízení nebo služby, které vám usnadní další prodejní aktivity, nebo slušné a přínosné školení a výcvik. Pokud jediné, co dostanete, je vaše "kvalifikace" a nárok k výplatě odměn za nábor dalších členů, stali jste se obětí pyramidového podvodu.

Pokud jste za vstupní poplatek získali odkazy na YouTube na videoškolení pochybné hodnoty, nebo email, nebo katalog, je to špatně. Pokud jste získali zařízení na podporu vašeho byznysu s pochybnou hodnotou (jako například zastaralý počítač s programem na tisk pohlednic a tiskárnu, které už dávno patří do šrotu, to vše za "výhodnou cenu"), pak je to také špatně. Jesliže můžete za nižší provozní náklady vizitky a pohlednice vytisknout ve vyšší kvalitě v nejbližším fotolabu, pak jste podlehli nabízené podvodné příležitosti "Tisk osobních pohledů a vizitek".

Pokud se v rámci členství nabízí nějaký hodnotný bonus, jako např. zaplacení dovolené, zkotrolujte si, jak skutečně je tento bonus použitelný a kvalitní a jak jej lze nárokovat. Může se snadno stát, že vaše dovolená bude v zapadákově, kam nikdo jezdit nechce a v termínu, který se vám nebude hodit. Nebo případně budete muset věnovat nezměrnou energii tomu, abyste vaše právo na již získaný bonus mohli uplatnit. Je znám příklad firmy, která uplatnění bonusu protahovala přes rok s výmluvami na to že "naše služby jsou tak žádané, že systém je zahlcen požadavky". Nenechte se vmanipulovat do situace, kdy je hlavním lákadlem a důvodem pro vaše připojení k byznysu ani ne tak kvalita samotné obchodní příležitosti, ale vidina získání mlhavého bonusu!

5. Kredity místo reálných peněz => je to podvod

V podvodných "příležitostech" nejste vypláceni penězi, ale za svoji činnost získáváte všelijaké bonus body, kredity, přípisy na virtuální účet... které musíte vyměnit za skutečné peníze. Kvůli realizaci této výměny zaplatíte všelijaké nesmyslné poplatky - jako poplatky za převod, polatky za vedení karetního účtu, poplatky za transakci z platební karty atd... a často na skutečné přiznané peníze budete čekat týdny nebo měsíce. Podvody mají typicky tyto znaky.

Pokud v podmínkách obchodní příležitosti není jasně uvedeno, jak vám bude vyplácena provize za vaši činnost, utíkejte pryč! Ve slušném obchodním světě jsou běžné jednoduché a fungující platební nástroje, které vám pošlou odměnu na účet v řádu dní.

Pokud je příležitost založena na tom, že vaše provize je vyplácena v "kupónech", které vy prodáváte nově nabraným členům, znamená to, že vás platí nově příchozí do systému - a že to je pyramida a peníze vkládané do systému se přelévají k její špičce přes vás... Právě jste se stali součástí podvodu (i když na něm můžete něco získat).

Dalším problémem je to, když zřizovatelem byznysu a plátcem provizí je zahraniční firma a platby probíhají přes prostředníky jako AlertPay, Solid Trust Pay, Liberty Reserve atd. Pokud zaplatíte za něco, co později chcete reklamovat a získat peníze zpět, peníze z těchto prostředníků nedostanete. Oni s vaším byznysem nemají nic společného. Ale přímý kontakt a nějaké páky na zahraničního zřizovatele nemáte... Těžká situace a nejspíš vyhozené peníze.

6. Žádné informace o zřizovateli byznysu => je to podvod

Pokud je obchodní příležitost provozována neznámou firmou, jejíž obchodní pozadí a minulost nelze zkontrolovat, a nejsou uváděna jména konkrétních osob stojících za danou firmou, měli byste od takové "příležitosti" prchnout. Také byste nepůjčili peníze neznámému člověku v očekávání, že vám je vrátí.

Americká FTC vyžaduje, aby jakákoli nabízená frančíza a obchodní příležitost uváděla informace o majiteli, a poskytovala možnost provozování alespoň 10 dní "na zkoušku", abyste se s přiležitostí mohli seznámit před tím, než se k ní připojíte. Pokud to tak není, zřizovatel podniká v rozporu se zákony USA.

Příklad:
Společnost TVI Express prohlašuje na své webové stránce, že prodává "online příležitost - frančízing k podnikání v cestování". Za vstupní poplatek pouhých $250 a bez nutnosti dalších měsíčních poplatků vám mohou být navždy vypláceny provize. Veškerá komunikace od TVI Express je podepisovaná jménem "vedení firmy". Na webu nelze najít jediné jméno, jedinou fotku někoho z vedení, žádné informace o majitelích firmy... A neexistuje jediný článek v médiích, který by o této firmě něco konkrétního napsal za dobu 17 měsíců její existence - s výjimkou různých hlášení a dohadů z Asie, Evropy a nyní i z Austrálie o tom, že je tu podezření z podvodu.

Dali byste své peníze někomu úplně cizímu, kdo vám neřekne ani své jméno? Kdo vám slíbí, že se vložené peníze několikrát vrátí - aniž by s vámi sepsal pořádnou smlouvu a dal vám nějakou skutečnou záruku?

7. Nákup příležitosti přímo od vašeho "upline" => je to pyramida, podvod

Jeden z nejzáludnějších triků v pseudo MLM podvodech je podpora náboru nových členů tím, že si sponzor (upline) ponechává část vstupního poplatku v hotovosti. Nebo prodává za hotovost kupóny s kódem pro uplatnění, které mohou být prodávány dál. Upline nedostává od společnosti žádné skutečné peníze - místo nich dostane pouze tento kupón pro uplatnění. Aby upline dostal skutečné peníze, musí prodat tento kupón nově nabíraným členům, jako jste vy. Tímto způsobem upline nakonec získává skutečné peníze, zatímco společnost sama žádné peníze nevydala a přitom namotivovala svou ovečku k získávání dalších obětí.

Příklad:
Dejme tomu, že upline dostává odměnu $250 za každé čtyři nové lidi, které do systému přivede. Každý zaregistrovaný nováček zaplatí za registraci $125, celkem $500. Upline dostane z těchto $500 polovinu - $250. Ovšem z těchto $250 si může ponechat v hotovosti jen polovinu - $125. Zbylých $125 dostane v podobě kupónu s jmenovitou hodnotou $125. Tento kupón pak musí prodat dalšímu (pátému) získanému nováčkovi a ponechat si celých vybraných $125. To znamená, že k realizaci celé slibované odměny $250 musí zlanařit ne 4, ale 5 dalších členů. Tyhle zastírací manévry a tanečky podvodníci rádi provozují s cílem oblbnout své oběti a podstatu byznysu skrýt za krkolomná pravidla registrační procedury.

Další oblíbená podvodná praktika je nákup "zboží" (třeba zcela nepoužitelného a nepodstatného pro vlastní byznys) od svého upline a jeho následný prodej nově rekrutovaným členům. Tohle jsou předstírané "prodeje", které slouží pouze k zastření podstaty podnikání - pyramidového schematu. Zboží není distribuováno mimo uzavřený systém, zůstává mezi distributory. Metoda předstíraných prodejů je podle FTC vysoce ilegální. Jde o tzv. "Inventory loading" - naskladňování nepotřebného a neprodejného zboží v síti distributorů.

(Nezapomeňte na předchozí radu: když jde víc o nábor nových členů než o prodej produktu, tak je to s velkou pravděpodobností podvod. A co jsou tyhle "vnitřní prodeje" jiného než způsob, jak zastřít nutnost náboru nových členů?

S tímto nepřímo souvisí i další patologický jev - vícenásobná registrace do systému. Některé podvodné systémy přímo vybízejí zúčastněné k vícenásobné registraci do systému. Naopak slušné MLM firmy vysloveně zakazují vícenásobnou registraci jedné a téže osoby na různé pozice v systému. Jaký smysl by mělo se do systému zaměřenému na prodej registrovat vícekrát? Ruce a zákazníky máte pořád jen jedny... podaří se vám uskutečnit více prodejů, když budete registrování vícekrát? Nejspíš ne... Ale tahle strategie je výhodná v systémech založených na náboru nových členů. Ti nad vámi nemusí shánět tolik dalších duší, když vy jste se pod ně dobrovolně registrovali vícekrát (a zaplatili jim vícenásobně vstupní poplatek). Každá firma, která dovoluje ve svých matrixech vícenásobnou registraci (nebo k ní dokonce vybízí) je s velkou pravděpodobností podvodná.

8. Vyhýbejte se nákupům za každou cenu pod emotivním nátlakem a bez prověření dalších informací

Řada pseudo MLM podovdů používá útočnou marketingovou taktiku zvanou anglicky "hard-sell". Český název neexistuje - snad by se to dalo nazvat "nákup pod nátlakem". S formami této praktiky se setkáte např. na drsných předváděcích akcích pro důchodce, v uřvaném teleshopingu a v pozdně nočních interaktivních pořadech typu Volejte věštce nebo Sexy prachy. Ke koloritu "hard sell" podvodných MLM patří jiné prostředky - prodejci vás třeba při vstupu na míting lehce opijí přípitkem na uvítanou a pak vás velmi emotivně tlačí do rychlého nákupu, útočí na vaše sny a touhu po penězích a luxusním životě, předsvědčují vás, že nabídka je jedinečná a časově omezená, je to teď a výradně pro vás... budou vám ve svých prezentacích ukazovat obrázky luxusních aut, krásných žen a vysportovaných mužů, soukromých letadel a jachet, úžasných dovolených a nádherných domů, šperků a hromad peněz, scén ze života na vyské noze... a do toho budou nenápadně mumlat něco ve smyslu "nebylo by úžasné se stát jedním z těchto vyvolených?". Tak to je hard sell. No neberte to. Pokud máte zdravý rozum, měl by ve vás tenhle styl rozhoukat všechny výstražné sirény - tady něco smrdí.

Podvody zneužívající techniku hard sell na svých akcích stráví většinu času prezentace tímto balastem. Na předvedení vlastního produktu a vysvětelní principu fungování obchodní příležitosti (a nastínění, jak je skutečně možné toho luxusu dosáhnout, už moc času nezbude.

Pokud se na prezentaci obchodní příležitosti nedozvíte, o čem příležitost skutečně je (tj. o tom, co budete prodávat: produkt nebo služby a jak) - pak to není žádná příležitost a rychle pryč od toho.

9. O způsob podnikání se začínají zajímat státní vyšetřovací orgány => je to podvod

Pokud se vláda - jakákoli vláda - libovolého státu a její vyšetřující orgány začne zajímat o firmu, je na čase se příležitosti vzdát.

Jak se to dozvíte? Proveďte si výzkum na internetu.

Příklad: jistá podvodná firma začala operovat v lednu 2009 v Číně, v březnu 2009 v Číně začal masivní nábor členů. V září 2009 byla v Číně činnost firmy prohlášena za nezákonou a stovky lidí byly v souvislosti s činností firmy uvězněny. V březnu 2010 se objevily zprávy v Maďarsku, že firma je pyramidový podvod. Čína odsoudila 2 "vůdce" za zpronevěru peněz svěřených zákazníky. Vzápětí z přišla zpráva z Austrálie, že místní organizace na ochranu práv spotřebitelů má soudní příkaz k zastavení činnosti firmy a náboru dalších distibutorů.

Shrnutí - 5 věcí, které byste neměli nikdy dělat

Zde je pět věcí "nikdy - tohle ne" - měli byste je znát, až budete odhalovat lži a slabé stránky takzvané příležitosti, nebo jejího prodejce.

I. Nikdy neberte zcela vážně pouze kladná hodnocení

V podvodných MLM, které jsou založeny na náboru lidí, vám lidé již vtažení do podvodu napovídají cokoli, jen aby ulovili i vás - a tak se posunuli ve svém matrixu k vytouženému cíli - získání slíbených velkých peněz... Z toho důvodu od nich nelze čekat žádné jiné než pozitivní hodnocení a med kolem huby. Na jejich hodnocení a názor není spolehnutí a už vůbec je nelze považovat za nestranné.

Pokud narazíte na hodnocení, které tvrdí o příležitosti vesměs pozitivní věci, a na konci rozboru vás vesele pozve k připojení se k příležitosti (nejlépe s odkazem, který vás zařadí v pyramidě pod autora recenze) - pak takové hodnocení považujte za "cinklé".

Věřit nejde ani hodnocením, kde hodnotící po krátkém rozboru příležitosti přejde do režimu prodejce a začne vám nabízet něco jako "Moje tajemství úspěchu v MLM". Zejména, pokud je hodnotící rozbor odbyt v několika málo větách, a ve zbytky "recenze" vás přesvědčuje, že si musíte pořídit zmíněné tajemství, pak je zřejmé že úmyslem hodnotícího nebylo poskytnout smyslyplný rozbor, ale nalákat vás ke koupi jeho tajemství. Recenze byla jen vějička.

II. Nikdy nevěřte hodnocením, které používají logické klamy a chybnou argumentaci

Logické klamy a omyly - to je něco jako tvrzení, že 1 + 1 = 3, ale v rafinovanšjší slovní podobě.
Příklad:

  1. BizA skutečně vyplácí peníze na provizích
  2. Když se vyplácejí provize, není to podvod
  3. tudíž: BizA není podvod

Vypadá to logicky, že? Souhlasíte? Ale neměli byste. Tvrzení v bodu 2. totiž není vždy a za všech okolností pravdivé. I pyramidové podvody svým členům nějakou dobu vynášejí - alepoň po omezenou dobu, nebo pokud se někomu poštěstí se dostat blízko k vrcholu pyramidy. Tudíž závěr v bodu 3. není pravdivý, resp. není dokázán předešlými kroky důkazu, protože ani důkazné tvrzení 2. nebylo neprůstřelně pravdivé.

III. Nikdy nevěřte nikomu, kdo odmítá odpovědět na právní otázky

U MLM byste se měli zajímat o to, zda podstatou nabízené příležitosti není pyramidové či Ponziho schema. Pyramidové hry jsou ve většině civilizovaných států (i u nás) postavené mimo zákon. Pokud váš náhončí do MLM příležitosti nedovede, nebo nechce vysvětlit, proč je nabízená příležitost legální a jak se liší od nelegálního pyramidového schematu, buďte velmi opatrní.

Nezapomeňte, že spousta podvodníků a "uplajnů" je schopna vymyslet v touze po dalších ulovených duších vlastní definici pyramidy aby dokázáli, že jejich příležitost pyramidou není. Nezapomeňte: definice pyramidy: "Jste placeni za nábor nových členů, od kterých se očekává, že i oni budou nabírat další členy". Je to jako u Borgů ve Star Treku: "Budete asimilováni Borgy. Změníte se v Borga a začnete také asimilovat ostatní." Udržitelné MLM prodává potřebné věci nebo služby jiným lidem. Pseudo MLM podvod pouze nabírá lidi do pyramidy.

Najděte si právní definici pyramidového podvodu, Ponziho schemtatu nebo nekonečného řetězu v legislativě svého státu. Sami si zhodnoťte, jak se nabízená příležitost od této definice liší (či v čem se s ní shoduje). Sledujte, jak vám váš náhončí vysvětlí, v čem se jím nabízená příležitost liší od pyramidy - a porovnejte si jeho argumentaci se svým závěrem.

IV. Nikdy nevěřte nikomu, kdo nabádá k přehlížení negativních informací

Na každou věc se dá pohlížet ze dvou stran. Hodnocení každé příležitosti musí mít nutně jak pozitivní, tak negativní stránky. Pozitivní hodnocení nejsou směrodatná z důvodů vysvětlených dříve. Negativní hodnocení říkají o povaze příležitosti mnohem více než ta pozitivní - upozorní vás na věci, které byste mohli přehlédnout.

Pokud vám váš náhončí doporučuje ignorovat vše negativní, co jste o příležitosti našli, obávejte se nejhoršího. V takovém případě nevíte, co je jeho motivací k takovému doporučení. Někteří si jen myslí, že se negativními myšlenkami kazí pozitivní postoj, který je potřeba k dosažení úspěchu. Budiž - ale to je jen takový pseudo psychologický žvást. Sebevětší dávka pozitivního myslení nikoho neochrání před realitou. Jiní zapojují do hry faleš jen proto, aby mohli dokončit svůj cyklus v matrixu a dostali zaplaceno dříve, než celý podovod praskne.

Seznamte svého náhončího s negativními posudky - a nechte ho, aby vysvětlil problémy a nesrovnalosti, na které negativní posudky poukazují. Dávejte pozor, jak vám odpoví - a nenechte se opít rohlíkem a demagogií.

V. Nikdy nevěřte lidem, kteří si informace cucají z prstu

Slušná firma by měla reagovat na všechny podstatné záležitosti, právní otázky a otázky vyplývající z úvah naznačených v předchozích devíti bodech. Firma, která si zakládá na své pověsti, má referenta pro "zajištění shody" - člověka, který sleduje, zda je firma operuje ve shodě s právními předpisy. Pokdu takového referenta upozorněníte na problém, reaguje nejen chlácholivou odpovědí, ale vyvine i kroky směřující k nápravě problému uvnitř firmy.

Pokud váš náhončí neumí odpovědět na nějakou vaši otázku, a ani firma samotná na podstatné otázky neodpovídá, je zřejmé, že jim na nějaké pověsti příliš nezáleží, nebo že si nechtějí své lži ztížit dalším nánosem lží.

Některé mezinárodní podovdné podniky odmítají odpovědět na otázky o jejich legitimnosti - a raději nechávají své členy cucat si z prstu domnělá a pravděpodobná vysvětlení. To má za následek vznik dvou typů lží a pověstí: jeden šířený samotnou firmou ("oficiální lži"), druhý svými členy samotnými (dohady a pověsti). Legitimní firma obavy rozptýlí logickou, přesnou a pravdivou odpovědí. Podvodníci nechávají své členy, aby je kryli.

Více informací: